RODO

W związki z wejściem w życie 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy stosowne informacje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jak również danych osobowych Pani/Pana dziecka zgłaszanego na zajęcia nauki pływania lub/i kolonię organizowane przez Manufakturę Rekreacji i Sportu ”Maris” Alicja Kasiubowska z siedzibą w Legnicy, ul.Wileńska 9b/4, 59-220 Legnica
  2. Zarówno Pani/Pana dane osobowe jak i dziecka zgłaszanego na zajęcia nauki pływania lub/i na kolonię przetwarzane będą w celu wykonania umowy, a także w celach organizacyjnych, archiwalnych, statystycznych, marketingowych i kronikarskich, zgodnie z art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i dziecka są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych, w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych w szczególności instruktorom pływania, kierownikom kolonii, wychowawcom, pilotom wycieczek.
  4. Dane osobowe będą udostępniane tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach prawem określonych, a także podmiotom, z którymi Manufaktura Rekreacji i Sportu” Maris” posiada zawarte umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności dot. ubezpieczenia, udzielania pierwszej pomocy w placówce medycznej, zakwaterowania;
  5. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 3 lat od czasu zakończenia zajęć nauki pływania , kolonii.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych swojego dziecka oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Kontakt z administratorem ds., ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt.maris.org.pl
  8. Pa Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług/ umowy.
  10. Pani/Pana dane oraz dane dziecka nie będą przetwarzane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.