Zgłoszenie na naukę pływaniaImię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania:Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego:Numer i seria dowodu osobistego:E-mail kontaktowy:Imię i nazwisko dziecka:Wiek dziecka:Uwagi dodatkowe:

Pola wymagane: