Zgłoszenie na obózImię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania:Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego:Numer i seria dowodu osobistego:E-mail kontaktowy:Imię i nazwisko dziecka:Wiek dziecka:PESEL dziecka:Turnus:

I turnusII turnus

Uwagi dodatkowe:

Pola wymagane: